Home / STINE SOFIE SENTERET

STINE SOFIE SENTERET

I 2016 inngikk Barnefondet et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse om byggingen av Stine Sofie Senteret. Stine Sofie Senteret er et mestringssenter for voldsutsatte barn. For barna som kommer til senteret er både oppholdet og reisen gratis. De får også ta med seg sin familie, søsken og trygge omsorgspersoner. Fokuset er på mestring, fellesskap og gode opplevelser. Dette er også en arena hvor de får møte andre i lignende situasjon.

På senteret har Barnefondet bidratt til å bygge tilsammen 15 boenheter for familier som bor der under sitt opphold. Dette er Barnefondets sitt første store prosjekt i Norge. Gjennom å bygge og vedlikeholde boenhetene ved senteret er Barnefondet med på å realisere Stine Sofie senteret. Senteret tar i dag imot 500 barn per år, men behovet er å ha evne til å ta imot 1000 barn per år. Barnefondet bidrar til at flere barn får et trygt liv.

Vi er utrolig stolte av vårt samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, og at vi kan være med på å gi barn et hjem på veien til å takle hverdagen. Ada Sofie Austegard, grunnleggeren av Stine Sofies Stiftelsen, er utrolig takknemlig for bidraget fra Barnefondet. I tillegg til det økonomiske bidraget til senteret, har Barnefondet inngått et langsiktig partnerskap med Stine Sofies Stiftelse, hvor de blant annet samarbeider om informasjonsformidling om tilbudet ved senteret.