Home / Om oss

Om oss

Vår historie

Barnefondet er en ideell stiftelse som ble grunnlagt i Norge i 1998, med formål om å støtte familier med alvorlig og langvarig syke barn. Når et barn rammes av alvorlig sykdom, er det en stor påkjenning for både dem og familien. Barnefondet bidrar til å gjøre hverdagen noe lettere for vanskeligstilte familier gjennom å bygge og drive Familiehus hvor familier med syke barn kan bo under tiden barnet er innlagt på sykehus. Målsetningen er å opprettholde et så normalt familieliv som mulig med vårt tilbud om et «hjem hjemmefra».  I tillegg til familiehus, etablerer stiftelsen også familierom. Dette er oppholds- og aktivitetsrom som ligger inne eller i tett tilknytning til sykehusene. Vi gir også bidrag til sykehus som ønsker å oppgradere sine lokaler for å gjøre de mer gøyale og barnevennlige.

Vår visjon er å bli etablert i Norge som partner for helseinstitusjoner. Gjennom familiehus og/eller familierom bidrar vi til at familier i en vanskelig tid får et hjemmekoselig og trygt miljø hvor familiene kan være sammen. Vårt fokus er på hele familien og ikke bare det syke barnet som er til behandling.

Barnefondet er tilknyttet den verdensomspennende stiftelsen Ronald McDonald House Charities som ble etablert i Philadelphia 1974.

På verdensbasis er det ca. 380 familiehus i drift i over 45 land og 267 familierom i 28 land. Familiehusene bygger på et velprøvet konsept med beviselige positive effekter på pasienter og pårørende. Effekten er dokumentert gjennom en rekke studier knyttet til det tilbudet et familiehus/familierom representerer. Familiehusene/familierom nyter stor annerkjennelse i de land det er etablert.

Familiehusene har lange tradisjoner i alle de andre Skandinaviske landene. I Sverige har vi i dag etablert 5 familiehus. Tilsvarende finnes hus i Danmark og Finland. Familiehuskonseptet er utprøvd gjennom mange år og basert på lærdommer fra hele verden og vi fortsetter å utvikle og tilpasse oss.

I tillegg til familiehus, har stiftelsen også bygget en rekke familierom rundt om i verden. Disse rommene er utviklet for å bidra til en rolig stund bort fra de travle kliniske avdelingene. Her kan familiemedlemmer koble av en stund, ta en dusj, spise lunsjen, ta del i personlige og familie gjøremål. Det finnes 267 Ronald McDonald Familierom i 28 land og er vårt raskest voksende initiativ.

I 2016 inngikk Barnefondet et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse om byggingen av Stine Sofie Senteret. Stine Sofie Senteret er et mestringssenter for voldsutsatte barn. På senteret har Barnefondet bidratt til å bygge til sammen 15 boenheter for familier som bor der under sitt opphold. Vi har ansvaret for vedlikeholdet av disse.

Inntektene til Barnefondet kommer bla. fra innsamling kampanjer i McDonald ́s restauranter samt gaver og bidrag fra franchisetakere i Norge og andre partnere.

Barnefondet er medlem av Innsamlingskontrollen.

Barn trenger familiene sine. Syke barn trenger foreldrene sine enda mer. For alvorlig syke barn, og deres familier, er det en ekstra byrde å måtte reise langt hjemmefra til et sykehus. Ikke minst når det er få muligheter for å kunne bo der sammen. Et Familiehus gir derfor familier muligheten til å bo i nærheten av et sykehus, og legger til rette for at det skal være lettere for familiene å kunne følge opp og være i nærheten av sitt syke barn. Det skal være et reservehjem hvor de kan bo, lage mat og slappe av, sammen som en familie. Krefter skal hentes, slik at man kan konsentrere seg om det viktigste – å bli frisk.

Studier:

Forskning viser at foresatte som bor på RM familiehus kan være mer involvert i barnets behandling. Familiene som bor i familiehus, har mer positive sykehusopplevelser og foreldre sover bedre enn om de må bo på selve sykehuset. Vi ser dette tydelig i våre naboland.

Hvorfor er det oppkalt Ronald McDonald Hus?

Barnelegen Dr. Audrey Evans, var en verldenskjent pediatrisk onkolog på Children’s Hospital i Philadelphia og var en pioner innen Familie Sentrert omsorg. Hun startet flere ideelle organisasjoner for å hjelpe alvorlig syke barn og deres familier. Hun hadde en visjon om å gjøre det mulig for familier å få være nært sitt alvorlig syke barn i et hjemmekoselig miljø i nærheten av sykehuset. Dr Evans møtte den amerikansek fotballsspillern Fred Hill, som hadde en femårig datter, Kim som ble kreftsyk. Fred ble veldig engasjert i Dr. Evans sak og engasjerte fotballaget han spilte i, Philadelphia Eagles og en av lagets sponsorer – den lokale lokal franchisetaker i McDonald’s. Visjonen ble til virkelighet og som takk for at restauranteieren var den største økonomiske bidragsyteren, ble huset døpt til Ronald McDonald House. Dette første huset stod klart 1974 i Philadelphia. Noen år senere ble ideen fanget opp av sykehus i andre byer og land, der de søkte økonomisk støtte hos McDonald’s og lokalt næringsliv. Med dette som utgangspunkt ble den større organisasjonen Ronald McDonald House Charities (RMHC) grunnlagt og McDonald’s forpliktet seg globalt til å støtte byggingen av nye famliehus.

Takknemlighet: «Vi ville kanskje ikke vært en familie i dag. «Vi hadde nok sklidd fra hverandre. Det er takket være huset vi fikk være hele»

Styremedlemmer i Ronald McDonald Barnefond

Maren Bækkelund Ellingsen (Styreleder)

Øvrig kontaktinformasjon

Veronica Flinck (Daglig leder)
veronica.flinck@no.mcd.com
+47 900 98 661

Pant flasken din hos McDonald’s, så gjør du både en grønn og god handling!

I samarbeid med Coca Cola har vi plassert ut røde pantebeholdere i alle McDonald’s-restaurantene i Norge. Når du legger flasken din i en av de røde kassene støtter du Ronald McDonald Barnefonds arbeid. All panten McDonald’s samler inn går direkte til Barnefondet.