For syke barn er familiens styrke hele forskjellen

 

Vår visjon er å være en partner for norske helseinstitusjoner, ved å etablere og drive på non-profit basis. Vi ønsker å skape familiehus og familierom i tilknytning til sykehus hvor syke barn behandles.

EN STIFTELSE SOM HJELPER SYKE BARN OG DERES FAMILIER

Ronald McDonald Barnefond er en uavhengig stiftelse som har som formål å hjelpe syke barn. Vi er tuftet på en overbevisning om at syke barn får det bedre av å ha familien sin rundt seg. Det å holde familien samlet i møte med sykdom er ikke alltid så enkelt. Derfor er vi opptatt av å hjelpe barn gjennom å hjelpe hele familien. Du finner våre røde bøsser i alle McDonald’s-restaurantene.

Barnefondet

Ronald McDonald Barnefond er en uavhengig stiftelse som har som formål å hjelpe syke barn. Vi er tuftet på en overbevisning om at syke barn får det bedre av å ha familien sin rundt seg. Det å holde familien samlet i møte med sykdom er ikke alltid så enkelt. Derfor er vi opptatt av å hjelpe barn gjennom å hjelpe hele familien. Du finner våre røde bøsser i alle McDonald’s-restaurantene.

Siden 2016 har vi samarbeidet tett med Stine Sofie Stiftelsen om å bygge verdens første mestringssenter for voldsutsatte barn og unge i alder mellom 0-18 år. Sentrets hovedfokus er å gi barn og unge, de voksne omsorgspersoner og søsken, ny kunnskap og nye erfaringer for å bedre kunne mestre livet. Her møter de andre i lignende situasjon og sammen skaper de gode opplevelser i trygge rammer. I løpet av oppholdet på Stine Sofie Senteret får barna som kommer dit og deres familier styrkede familierelasjoner som bidrar til mer motstandsdyktighet i hverdagen. Barnefondet har bygget 15 familieleiligheter på senteret, og sørger for vedlikehold av disse. Sentret behandler i dag 500 barn per år, men behovet er at kunne ta imot 1000 barn per år. Barnefondet bidrar til at flere barn skal få en trygg tilværelse.

Vi vil gjerne hjelpe enda flere barn gjennom å etablere et familiehus/familierom ved et norsk sykehus. Et familiehus gjør at familien, dvs. begge foreldre og søsken til alvorlig syke barn kan bo nært sykehuset mens barnet er innlagt. Familiehusene er et hjem hjemmefra hvor man kan, lage mat, vaske klær, slappe av – rett og slett være en normal familie, selv om man står midt i en ekstraordinær situasjon.

Våre familiehus vil bidra til følgende:

  • En bedre opplevelse for pasienter og pårørende
  • Kostnadsbesparelse for familier som normalt må bo langt fra sykehuset
  • Nærhet til sykehuset reduserer transport kostnader
  • Mulighet for engasjement for frivillige
  • Ivareta flere familier per år

Det er også en omsorgsmodell for barn der pasienten med familie samarbeider med helseteamet for å ta informerte beslutninger om den medisinske behandlingen og støttetjenestene. I familiesentrert omsorg er alt rettet mot å støtte og involvere familien for å forbedre kvalitet, psykologisk velvære, kliniske resultater og den generelle opplevelsen. I dag er det allmenn enighet om hvor viktig det er at familien er involvert i behandlingen av barnet deres, men slik har det ikke alltid vært. I hvor stor grad familiesentrert omsorg er innført på sykehus og i helsesystemer varierer også fra land til land og region til region.

Hester Designs helps RMHC with design